Predavanja bodo potekala v različnih vzporednih tematskih sklopih, med katerimi bodo udeleženci lahko prosto izbirali:

​​IT Pro

Sklop bo namenjen predvsem poklicnim administratorjem, arhitektom, sistemskim inženirjem in ostalim skrbnikom SharePoint sistemov v podjetju, ki imajo že nekaj izkušenj z administracijo platforme SharePoint. Poudarek bo na novih funkcionalnostih, dobrih praksah in nasvetih za izboljšanje in optimalno izrabo vašega obstoječega SharePoint okolja. Predavanja bodo potekala pod vodstvom izkušenih SharePoint strokovnjakov, ki bodo z vami delili nepogrešljive dolgoletne izkušnje na področju administracije SharePointa in vam skušali odgovoriti tudi na vaša konkretna vprašanja.
 
Večina predavanj bo potekala na stopnji 300 ali 400 in bodo namenjena izkušenim SharePoint administratorjem.

​Dev

Predavanja na Dev sklopu bodo namenjena razvijalcem v podjetjih, ki se poklicno ukvarjajo z razvojem na platformi SharePoint. Osrednja tema Dev sklopa bo predstavitev nosvosti, dobrih praks in napotkov za razvoj novih, dodatnih funkcionalnosti ter prilagoditev obstoječih. Nekaj najboljših strokovnjakov iz celega sveta vam bo predstavilo svoje izkušnje in praktične primere na področju razvoja na platformi SharePoint.
 
Predavanja bodo potekala na stopnji 300 ali 400 in bodo primerna za SharePoint razvijalce, ki imajo že nekaj izkušenj na tem področju.

​End User

​Sklop End User je novost v letošnjem programu konference.  Predstavljeni bodo primeri najboljših praks in nasveti za karseda preprosto uporabo SharePoint tehnologije. Poudarek bo tudi na učinkovitem povezovanju SharePoint-a z ostalimi orodji iz skupine Office, ter delom s seznami in knjižnicami, web-parti, dodajanjem uporabnikov, urejanjem site-ov in ostalimi SharePoint funkcionalnostmi.

Predavanja bodo potekala na teninčno nižjem nivoju, kot predavanja na IT Pro in Dev sklopu, zato bodo bolj primerna predvsem za urednike strani in končne uporabnike, ki kreirajo ter urejajo SharePoint portale.

​BI - POSLOVNA INTELIGENCA

​Sklop bo namenjen informatikom v podjetju, ki se pri svojem delu veliko ukvarjajo s poslovno inteligenco (BI - Business Intelligence) in vsem tistim, ki jih zanima učinkovitejše poslovno odločanje z uporabo avtomatiziranih sistemov in dejanskih podatkov. Poudarek bo na predstavitvi raznih BI rešitev, integraciji podatkov, oblikovanju in vizualizaciji informacij, izdelavi poročil, predvsem pa povezavi poslovne inteligence s SharePointom oz. predstavitvi orodij, ki nam jih ponuja SharePoint za lažji in hitrejši dostop do poslovnih informacij.

Predavanja bodo potekala na tehnični stopnji 300 ali 400 in bodo namenjena izkušenejšim uporabnikom.

​​CxO

​Tudi letos bo prvi dan konference potekal CxO sklop, kjer bodo za razliko od ostalih sklopov, predavanja potekala na bolj splošni oz. tehnično nižji stopnji zahtevnosti. Primerna bodo za direktorje in vodje IT, kadrovskih in finančnih služb ter vse tiste vodstvene kadre, ki sodelujejo pri vodenju projektov in načrtujejo poslovne procese ter v podjetju odločajo o investicijah v informacijsko tehnologijo.

V ospredju bo okrogla miza, kjer bomo odprli nekaj najbolj aktualnih SharePoint tematik, predavatelji pa bodo odgovarjali tudi na vprašanja udeležencev in skušali razrešiti izpostavljene problematike ter podati učinkovite napotke za karseda velik izkoristek platforme SharePoint. Namen okrogle mize je razviti sproščeno debato, si izmenjati izkušnje in priti do morebitnih pomembnih zaključkov za nadaljnje delo. Poleg okrogle mize, bo na ostalih predavanjih CxO sklopa poudarek na študijah primerov, ki jih bodo predstavili vodilni SharePoint strokovnjaki na svetu, ki imajo dolgoletne izkušnje in so bili vključeni v načrtovanje in upravljanje raznoraznih SharePoint projektov v največjih korporacijah po celem svetu.

V kolikor vas zanima upravljanje, prilagoditev in dodana vrednost poslovnih procesov v SharePoint okolju, se udeležite sklopa CxO. ​